Lantbruk


Temahallen har en lång tradition inom tillverkning av lantbruksbyggnader som till exempel ridhus, djurstallar och maskinhallar. En lantbruksbyggnad från oss uppfyller de krav som ställs på dagens moderna hallbyggnader.


Djurstall


Vi bygger djurstallar med bra miljö för djuren. Våra egentillverkade ramar gör att golvytan ökar för djuren och har fördelen att man har högre fri höjd inne i hallen.

En väsentlig aspekt är att det är korrosiv miljö i djurstall som man måste ta hänsyn till, vi hjälper dig att göra rätt val.


Maskinhall


För att få ut maximal inre yta i en maskinhall, upp till 40 meter fri spännvidd rekommenderar vi i de flesta fall en två-leds ramkonstruktion. Ramkonstruktionen finns i två utföranden, standard eller låglutande. En maskinhall från Temahallen har också längre raka pelare, vilket gör det möjligt att tillverka en maskinhall med

större inre yta.

Kompetens, erfarenhet och ambition


 - en oslagbar kombination

KONTAKTA OSS

 

Vi erbjuder gratis rådgivning och offert inför ert bygge.