Lantbruksbyggnader

Vi har lång tradition inom tillverkning av lantbruksbyggnader som till exempel ridhus, djurstallar och maskinhallar. En lantbruksbyggnad från Temahallen uppfyller de krav som ställs på dagens moderna hallbyggnader.

 

Djurstall

 

Vi bygger djurstallar med bra miljö för djuren. Våra egentillverkade ramar gör att golvytan ökar för djuren och har fördelen att man har högre fri höjd inne i hallen.

 

En väsentlig aspekt är att det är korrosiv miljö i djurstall som man måste ta hänsyn till, vi hjälper er att göra rätt val.

 

Maskinhall

 

Att bygga en robust, tålig och säker maskinhall som förvarar och skyddar era maskiner är en bra investering. Våra maskinhallar tillgodoser alla de höga krav som idag ställs på en modern byggnad.  

Inom lantbruk kan maskinhallarna användas både till förvaring av såväl maskiner och verktyg som spannmål.

 

Med mångårig erfarenhet av att bygga maskinhallar inom de flesta segment såsom lantbruk, industri, entreprenad och transport är vi en trygg partner genom hela byggprocessen.

Kompetens, erfarenhet och ambition


 - en oslagbar kombination

KONTAKTA OSS

 

Vi erbjuder gratis vägledning och offert inför ert bygge.