Grundläggning

Prefabricerade plintar består av plintar och längsgående sockelelement. Plintarna är tillverkade av betong och är speciellt utformade för att ta upp laster från överbyggnaden. Möjlighet finns också att kombinera plintar och prefabricerade väggelement, på så sett erhålla en flexibel, gedigen och miljöanpassade lösning.

 

Använder man sig av en plintgrunda så kan i stort sett hela hallbyggnaden monteras innan man gjuter betonggolv. Med detta tillvägagångsätt skyddar man den ny-gjutna betongen från väder och vind.

 

Plintarna dimensioneras enligt eurocode och optimeras för just ditt projekt. Plintgrunden är mycket rationell och enkel att montera.

Betongplatta på mark 

 

Det kan finnas omständigheter som gör att man inte kan använda sig av en prefabricerad plintgrund. Alternativet är att man gjuter en kantförstyvad betongplatta eller platsgjutna fundament.

 

Kontakta oss för mer information

Kompetens, erfarenhet och ambition


 - en oslagbar kombination

KONTAKTA OSS

 

Vi erbjuder gratis vägledning och offert inför ert bygge.